ปฏิทินกิจกรรมค่าย Creative AI ปีที่ 2

เมษายน 2563

วันที่

กิจกรรม

20 -28 สัมภาษณ์เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมค่ายผ่านระบบออนไลน์
30 ประชุมการดำเนินงานสรุปแผนการดำเนินงาน MAF & CAI’S
30 ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมโครงการ CAIC Stage 2

พฤษภาคม 2563

วันที่

กิจกรรม

1-31 กิจกรรมการเรียนการสอนและเวิร์คช็อประหว่างทีม PIMMIUM, MOVEON, SAEVER และ SALUT กับเมคเกอร์ประจำกลุ่ม
13-29 กิจกรรมการเรียนการสอนหมากล้อม และการแข่งขันหมากล้อมระหว่างกลุ่ม
19,21,26,28 การสอนโดย IBM
27 การสอนโดย PKU
29 การสอนโดย NUS

มิถุนายน 2563

วันที่

กิจกรรม

19 Pitching Day