การยืนยันเข้าค่าย Creative AI for Incoming Society 2nd Stage จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อเข้าไปกรอกรายละเอียดยืนยันในระบบ และทำการอัพโหลดหนังสือยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

รายชื่อที่ยืนยันเข้าค่ายเรียบร้อย

# First name Last name School
1 Kittiphop Vichitkijja Assumption College
2 Nutwadee Ruangwangsun Panyapiwat Technological college
3 Affan Kasemsan Hatyaiwittayakarn
4 Atichat Auppakansang Princess Chulabhorn Science High School Nakhon Si Thammarat
5 Piyapohn Pikun Chanumanwittayakom School
6 Pimmada Piyakorntaweerung The Prince Royal's College
7 Kanignan Thongpeng Panyapiwat Technological college
8 Waranont Chaosanguan Bangkok Christian College
9 Koranit Tangsripairoje Patumwan Demonstration School
10 Peerada Thanakwang Thawangphapittayakhom
11 Ginnawatra Paovarojkit Patumwan Demonstration school
12 Napahatai Sittirit The Prince Royal's College
13 Preeyakorn Bangmo Patumwan Demonstration School
14 Playfon Sookchu Thaprachwitthaya

รายชื่อสำรอง 10 คน ทดแทน 6 คนที่สละสิทธิ์ และ ได้สิทธิ์ สำรองตามลำดับ

# First name Last name School
1 Nontaphat Charuvajana Assumption College
2 Waranyu Nerangsi The Prince Royal's College
3 Chattawat Riyong The Prince Royal's College
4 boonyasith laopharkdevud Patumwan Demonstration School
5 Panattaporn Tangguay Patumwan Demonstration School
6 Nattapak Darumas Princess Chulabhorn Science High School Pathum Thani
7 Jiratchaya Puapornpong Patumwan Demonstration School
8 Jittipat Shobbakban Patumwan Demonstration School
9 Nutchapon Pamornrattapong Suankularb Wittayalai School
10 Sarawini Kosolsombat Patumwan Demonstration School

* ปิดลงทะเบียนแจ้งยืนยันภายใน 00.00 น ของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

CAI Camp 2nd stage schedule

Pre-Camp

10-Mar-19
17.00
Register & Check in (NonBKK only)
18.00
Dinner

11-Mar-19
7.00
Breakfast
8.00
Register Pre - Camp day 1
8.30
Start Pre-Camp
8.45
Orentation
9.45
Creative AI Pre-Camp Workshop
10.45
Coffee Break
11.00
Creative AI Pre-Camp Workshop
12.00
Lunch
13.00
Creative AI Pre-Camp Workshop
14.30
Coffee Break
15.00
Creative AI Pre-Camp Workshop
18.00
Dinner
19.00
Close day

12-Mar-19
7.00
Breakfast
8.00
Register Pre - Camp day 2
8.30
Creative AI Pre-Camp Workshop
10.30
Coffee Break
11.00
Creative AI Pre-Camp Workshop
12.00
Lunch
13.00
Creative AI Pre-Camp Workshop
14.30
Coffee Break
15.00
Creative AI Pre-Camp Workshop
18.00
Dinner
19.00
Close day

Camp Singapore

13-Mar-19
5:15
Go to Suvarnabhumi Airport
6:00
Check in flight
8:00
Fly with ThaiAirways
11:15
Arrive Changi Airport Singapore
12:30
Lunch
14:30
Go to National University of Singapore :NUS
15:00
Welcome ceremony by ARC
15:30
Coffee Break
15:45
Trip to Singapore
18:00
Dinner
20:00
Hotel stay

14-Mar-19
7:00
Breakfast
8:45
Go to NUS
9:30
Creative AI Workshop : Day 1
10:30
Coffee Break
11:00
Creative AI Workshop ( con't)
12:00
Lunch
13:30
Creative AI Workshop ( con't)
14:30
Coffee Break
15:00
Creative AI Workshop ( con't)
17:00
Close day
18:00
Dinner
20:00
Hotel stay

15-Mar-19
7:00
Breakfast
8:45
Go to NUS
9:30
Creative AI Workshop : Day 2
10:30
Coffee Break
11:00
Creative AI Workshop ( con't)
12:00
Lunch
13:30
Creative AI Workshop ( con't)
14:30
Coffee Break
15:00
Creative AI Workshop ( con't)
17:00
Close day
18:00
Dinner
20:00
Hotel stay

16-Mar-19
7:00
Breakfast
8:45
Go to NUS
9:30
4 Projects level up presentation
11:00
Closing ceremony by K Korsak
12:00
Lunch
13:30
Visit AI Partnering company
16:00
Go to Changi Airport Singapore
21:00
Fly with ThaiAirways
22:20
Arrive Suvarnabhumi Airport
23:20
Hotel stay

Closing Camp

17-Mar-19
7.00
Breakfast and Check out
8.00
Register
8.30
Creative AI Camp : Commitment to CAI Community
10.30
Coffee Break
11.00
Closing Camp Session 2018
12.00
Lunch
13.00
Go back home

ระเบียบค่าย Creative AI for Incoming Society 2nd Stage

เนื่องจากค่าย Creative AI for Incoming Society 2nd Stage นี้ เป็นค่ายสหวิชาการด้านปัญญาประดิษฐ์ ดังนั้นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เกิดแก่นักเรียนและสมาชิกค่าย คือ กิจกรรมที่พัฒนาการทางสหวิชาการด้านปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ความมีวินัย จริยธรรม คุณธรรม กิริยามารยาทอันงดงามตามวัฒนธรรมไทย ดังนั้น เพื่อให้การเข้าค่าย Creative AI for Incoming Society 2nd Stage ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ คณะผู้จัดงานจึงกำหนดระเบียบสำหรับนักเรียนและสมาชิกค่ายที่อยู่ระหว่างการเข้าค่าย Creative AI for Incoming Society 2nd Stage ไว้ดังนี้

สิ่งที่ต้องเตรียมไปในระหว่างการเข้าค่าย
 1. บัตรประชาชน
 2. หนังสือเดินทาง (Passport)
 3. ของใช้ส่วนตัวระหว่างเข้าค่าย
 4. ยารักษาโรคประจำตัว / ยาประจำตัว (***สำคัญมาก)
 5. การแต่งตัวระหว่าง Pre camp ให้ใส่ชุดพละของโรงเรียน สวมร้องเท้าผ้าใบ
 6. การแต่งตัวระหว่างเข้าค่ายที่ประเทศสิงค์โปร์ ใส่เสื้อยืดและกางเกงสีสุภาพ โดยเป็นเสื้อยืดของค่าย ส่วนกางเกงให้นำมาเอง เป็นสีดำ หรือน้ำเงิน เท่านั้น สวมร้องเท้าผ้าใบ/รองเท้าหุ้มส้น
 7. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Notebook ส่วนตัว (จะประกันภัยให้เฉพาะ ข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ยืนยันผ่านระบบของค่ายเท่านั้น)
 8. มือถือส่วนตัว (นักเรียนและสมาชิกค่ายต้องรับผิดชอบเอง หากมีการสูญหายหรือชำรุดเสียหาย ทางค่ายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น)
 9. SIM มือถือ หากจำเป็นต้องใช้ ให้ดำเนินการจัดซื้อเอง เนื่องจากค่ายมีเบอร์ระบบกลางเพื่อให้ใช้ติดต่อ
 10. เงินสิงค์โปร์ หากต้องการมีติดตัว เพื่อใช้ส่วนตัว ให้แลกไปเองตามความความจำเป็น (นักเรียนและสมาชิกค่ายต้องรับผิดชอบเอง หากมีการสูญหาย ทางค่ายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น)
สิ่งที่ห้ามนำเข้ามาในค่าย
 1. สิ่งของผิดกฎหมายทุกชนิด, สิ่งเสพติด, อุปกรณ์การพนัน อาวุธ, อุปกรณ์ที่แหลมคม และสิ่งอันตรายใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เข้าพักในค่าย
 2. ทรัพย์สินที่มีมูลค่าแพง เช่น สร้อยทอง แหวนทอง เครื่องประดับราคาแพง เป็นต้น (นักเรียนและสมาชิกค่ายต้องรับผิดชอบเอง หากมีการสูญหายหรือชำรุดเสียหาย ทางค่ายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น)
 3. เครื่องแต่งกายที่ไม่สุภาพ เช่น เสื้อสายเดี่ยว เอวลอย เกาะอก เสื้อผ้าบาง กางเกงขาสั้น เป็นต้น
ข้อปฏิบัติการเข้าค่าย
 1. ต้องเข้าห้องพักไม่ช้ากว่า 20.30 น. (มีการตรวจสอบทุกระยะ)
 2. ต้องพักในที่พักที่ทางค่ายจัดไว้ให้ตลอดช่วงการเข้าค่ายเท่านั้น โดยค่ายจะจัดห้องพักแยกชาย หญิง ไม่ปะปนกัน ดังนั้นไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้พัก
 3. ต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎระเบียบของค่ายอย่างเคร่งครัด
 4. ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามกฎระเบียบของค่ายอย่างเคร่งครัด
 5. ต้องแสดงกิริยาสุภาพต่อตนเองและผู้อื่น
 6. ต้องดูแลความปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สินของตนเองและเพื่อนสมาชิกค่าย
 7. ต้องรักษาความสะอาดของสถานที่พักทั้งห้องนอน ห้องน้ำ และบริเวณทั่วไป
 8. ต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้สถานที่พัก มหาวิทยาลัย โรงแรม ห้องปฏิบัติการ ทั้งในและต่างประเทศนั้นๆ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 9. ต้องให้ความเคารพสถานที่ทุกแห่งที่ไปทำกิจกรรม
 10. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำแนะนำอื่น ๆ ตามที่ค่ายกำหนด
 11. นักเรียนและสมาชิกค่าย ทุกคนต้องไม่ประพฤติตนดังต่อไปนี้ ในขณะเข้าค่าย
  1. ประพฤติผิดหรือมีพฤติกรรมในทางชู้สาวทุกกรณี
  2. เล่นการพนันหรืออบายมุข และกระทำสิ่งผิดกฎหมาย
  3. เสพสุรา ของมึนเมา หรือยาเสพติด
  4. ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่น (หากได้รับความเสียหาย ผู้กระทำต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด)
  5. ลักทรัพย์ / กระทำผิดกฎหมาย
  6. ก่อเหตุทะเลาะวิวาท
  7. ก่อกวนความสงบเรียบร้อยหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือรำคาญทั้งในยามปกติหรือยามวิกาล
ข้อปฏิบัติสำหรับการเรียน
 1. ตรงต่อเวลา (ตามตารางเรียนที่กำหนด)
 2. ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการเข้าค่ายอย่างแคร่งครัด
 3. ตั้งใจเรียนและมีความพยายามอย่างเต็มที่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 4. ฝึกฝนตนเองให้เกิดทักษะการใช้กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เชิงออกแบบ เชิงระบบ
 5. มีความสุภาพต่อวิทยากร ผู้ร่วมสอน อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ พี่เลี้ยง และเพื่อนร่วมค่าย
 6. หากมีกิจจำเป็น เช่น เจ็บป่วย จะต้องรีบแจ้งให้อาจารย์ พี่เลี้ยงวิชาการ หรือผู้ประสานงานค่าย ทราบโดยด่วน
 7. หากนักเรียนปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมหรือขัดกับข้อปฏิบัติการเข้าค่ายจะเรียกมาตักเตือนเบื้องต้น
 8. หากไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการเข้าค่ายจะแจ้งผู้ปกครอง หรือครูที่โรงเรียน และพิจารณาให้ออกจากค่ายทันที
 9. หากนักเรียนเข้าค่ายต่ำกว่า 100% ของชั่วโมงการเข้าค่ายทั้งหมด จะไม่มีสิทธิ์ได้เข้าแข่งขันในรอบสุดท้าย และไม่มีสิทธิ์รับเกียรติบัตรในการเข้าค่าย
 10. เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของค่าย ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกค่ายเพื่อไปทำกิจกรรมอื่น ๆ ไม่ว่ากรณีใด ๆ (หากเป็นกรณีที่จำเป็นหลีกเหลี่ยงไม่ได้ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป)
ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาเรื่องที่พัก หรือปัญหาทั่วๆ ไปให้ติดต่อ กองอำนวยการของค่าย

*** ในกรณีที่กระทำผิดระเบียบฯ ครั้งแรกจะได้รับการสอบสวนและตักเตือน ถ้ากระทำอีกครั้ง จะถูกพิจารณาให้ออกจากค่าย และรายงานไปยังโรงเรียนต้นสังกัด

*** ในกรณีที่มีการกระทำผิดกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายทันที

*** ทางค่ายจะไม่รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลใด ๆ อันเกิดจากโรคประจำตัวหรืออุบัติเหตุนอกสถานที่พัก