1. ดาวน์โหลดเอกสาร

2. กรอก เซ็น และนำส่ง

โปรดสแกนเอกสารใบสมัครพร้อมแนบเอกสารต่างๆแล้วอัพโหลดผ่านฟอร์มด้านข้าง และนำส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดให้กับทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดโครงการค่าย ตามที่อยู่ สำนักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ 323 ชั้น 4 อาคาร ยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ สีลม, สีลม, บางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500